Jste zde: Škola > MATEŘSKÁ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

vedoucí učitelka MŠ Bc. Zuzana Dvořáková telefon: 495443019 email: msprobluz@dolni-prim.cz
učitelka MŠ Petra Baliharová
školní asistent Martina Bártová, DiS.

'

 

 

 

 

Zaměření mateřské školy vychází z podmínek školy ve vesnickém regionu - vztah k přírodě a k životnímu prostředí.
Děti MŠ se zúčastňují různých kulturních a plánovaných akcí školy. Jsou to výlety do okolí obce, návštěva Hrádku u Nechanic s vánoční tématikou, vánoční besídka pro rodiče, pro NIVU s. r. o., dětský karneval, návštěvy divadelních představení ve Stěžerách i Hradci Králové.
Děti se fotografují na různých akcích školy, vánoční besídce, na konci šk. roku. Na jaře chodíme na exkurzi do líhně bažantů a do zemědělského statku. Naše mateřská škola se podílí i na akcích pořádaných OÚ. Děti přednášejí pásmo básní a písniček na Vítání občánků.

V současné době pracujeme podle vzdělávacího programu Hrajeme si celý rok.