Jste zde: Škola > ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

vychovatelka ŠD Petra Baliharová

Připojené soubory: soubor svp-sd-2018-19 .docx soubor vnitrni-rad-sd-2018-19 .doc

Školní družinu při ZŠ Probluz navštěvují žáci 1.- 5. ročníku. Provoz školní družiny je od 12 - 15 hodin. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisovém lístku. Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelek a školním řádem. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností .