Jste zde: Škola > ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

vychovatelka ŠD Bc. Petra Kučerová telefon: email: sdprobluz@dolni-prim.cz
vychovatelka ŠD Petra Baliharová

Připojené soubory: soubor svp-sd .docx soubor vnitrni-rad-sd-2019-20 .doc

Školní družinu při ZŠ Probluz navštěvují žáci 1.- 5. ročníku. Provoz školní družiny je od 12:00 do 15:30 hodin. Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisovém lístku. Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelek a školním řádem. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností .